Wyszukiwarka

Kategoria projektów: Firma

Styropian w architekturze

Tagi: Budownictwo

27 sierpnia 2009 | Garcinda [ Galeria | Profil ]

   

Ocena: 2,33 (3 głosy)

5
4
3
2
1
0
Ocena
Oceń ten projekt

Opis:

Projekt dla tej samej firmy, która dzia?a jako agencja reklamowa. Strona by?a przygotowywana dla tych osób, których interesuj? tylko gzymsy i inne tego typu rzeczy.
Okej, wiem co jest brzydkie: t?o paskudnie przechodzi z czerwieni w br?z, zamierzam to poprawi?, jak tylko znajd? czas. Mimo wszystko przy testowaniu jako? mi to nie przeszkadza?o, zacz??o chwil? pó?niej, po zrobieniu zrzutu. :)

Komentarze:

 
 
Kod obrazkowy
 
wtorek, 1.09.2009 21:13 Przejdż do tego postu na forum | Garcinda

Grim, kominek sta? si? jakby symbolem firmy, bo pojawia si? na wszystkich banerach. G?ównie i tak zamawiaj? kolumny, co jest do?? zabawne. Ale z tym przewijaniem to mnie zagi??e? biggrin.gif Musz? to przemy?le?. (cho? kr??y nade mn? widmo stron odwrotnych z wysokim nag?ówkiem, ostatnio zauwa?y?am taki trend). I w ogóle dzi?ki za uwagi, przydadz? mi si? przy renowacji.
Monroo, oj, chyba co? tam na koniec wsadz?, jak?? niespodziank?...<D Bo to a? si? prosi o wi?ksz? uwag?. Ju? nie wiem, co z tym lataj?cym menu si? dzieje, w ogóle mnie nie s?ucha. Chyba innego skryptu poszukam. Kolor lightboxa na... bardziej ciemny? Czy bardziej przezroczysty? biggrin.gif My?l? nad dobrym wyró?nieniem dla produktów... Wi?ksza czcionka? Albo pierwsze w kolejce?

wtorek, 1.09.2009 10:46 Przejdż do tego postu na forum | Monroo (Gość)

Opera Draginfly
pngHack.css 404 Not Found
Zgadzam si? z przedmówcami, ?e kominek powinien do poprawy (albo w ogóle usuni?cia) oraz elementy menu powinny mie? mniej zniekszta?ce?, mo?e odwraca? uwag? od tekstu w elementach i z tym, ?e strona jest nadmiar wysoka, te? przewija?em, ?eby sprawdzi? co jest pod a tam tylko adres firmy ^.-
W "produkty" jest przycisk kategoria, po najechaniu pojawia si? (przez js) elementy menu, ale po najechaniu sporo dalej od przycisku te? si? pojawia. Ograniczy? bym to pole.
Jako? mi jeszcze nie pasuje kolor przy podgl?dzie zdj?? przez LightBox, stonowa? bym go, przynajmniej mi si? tak wydaj?.
Wyró?ni? bym jeszcze elementy produktów, moim zdaniem s? za ma?o widoczne a przecie? jest to jeden z dwóch elementów które firma chce zaprezentowa? (drugi to adres kontaktowy). Musi by? widoczne, ?eby kto? nie przeoczy? tego. W tym momencie niezbyt wyró?nia si? z "otoczenia".
A ma?ni?cie jak ma?ni?cie wink.gif. Troch? bardziej mi si? kojarzy z malowaniem ale mi tam nie przeszkadza.

wtorek, 1.09.2009 09:54 Przejdż do tego postu na forum | Grim

Grim Bardzo wysoka strona ... moim zdaniem niepotrzebnie ... funkcjonalnie tego nie wymaga, a w moim odczuciu sta?aby si? bardziej czytelna gdyby grafika nie zmusza?a u?ytkownika do przewijania strony. Pierwsze moje wra?enie - przewin? stron? bo pod obrazkiem musi by? co? jeszcze napisane ... ale nie by?o i ju? mia?em ochot? wyj?? sad.gif

To co jeszcze zwróci?o moj? uwag?:
01.

CYTAT
Nasza firma zajmuje si? produkcj? lekkich elementów wyko?czenia architektonicznego ze styropianu i styroduru. Wykonujemy te? przestrzenne reklamy i elementy dekoracji teatralnych.
Wi?c czemu na pó? strony jest kominek?
02. Po przej?ciu na dan? kategori? z oferty (któr?kolwiek):
- obramowanie zdj?? jest do?? toporne (moim zdaniem),
- dane kontaktowe naje?d?aj? na kolumn? po lewej,
- kategorie "?yj? w?asnym ?yciem" ... je?d?? za kursorem (pod FF 3.0).
03. Logo "MareArt" bym schludniej i dok?adniej wyci?? ... wida? bia?e obramowanie.


Pozdrawiam cool.gif

wtorek, 1.09.2009 09:24 Przejdż do tego postu na forum | Garcinda

Akurat kominek i kolumny to nie moja zas?uga, takie zdj?cie mi dostarczono, a z osob? za nie odpowiedzialn? nie mo?na si? dogada?. Nie mam dost?pu do tych elementów. Plama wchodzi?a w sk?ad zdj?cia, wi?c jako pierwsza idzie do usuni?cia. Stron? poprawia?am po poprzednim layoucie wi?c wida? tego efekty (mi?dzy innymi w tym, ?e jest w?ska - pierwsza próba robiona by?a, gdy 800x600 istnia?o).
Przewija? stron?? Hm, nie bardzo rozumiem.
Wi?c jednak lepiej ci?? na ma?e fragmenty? Sprzeczne opinie na ten temat s?ysz?, wi?c troch? nie mog?am podj?? decyzji. Zapami?tam.
Okej, wreszcie komentarz, który mi m?drze podpowiada. Dzi?kuj?.

wtorek, 1.09.2009 00:09 Przejdż do tego postu na forum | greg (Gość)

A wi?c:

Strona jest strasznie w?ska (750px), dra?ni?ce jest to, ?e kolumny s? krzywe (kominek równie?), elementy maj? dziwne plamy po niedok?adnym wycinaniu, ró?ne wielko?ci czcionek w menu stwarza efekt niespójno?ci, zrezygnowa? bym równie? z czerwonej plamy po prawej stronie (nie wiem co ona przedstawia?)

W zasadzie na ka?dej z "podstron" znajduje si? 5 linijek tekstu a ja musz? przewija? stron?... lepiej roz?o?y? to na 1000px.

Masz bardzo specyficzny i prosty styl ci?cia projektu, tzn, duuu?ych rozmiarów pliki PNG24 i JPG, nie jest to dobre, wyd?u?a czas ?adowania strony (a mam ??cze 8 Mbit)

poniedziałek, 31.08.2009 09:53 Przejdż do tego postu na forum | Garcinda (Gość)

jak teraz na to patrz?, to faktycznie mo?e troch? nieczytelne. dzi?ki za zwrócenie uwagi. elementy id? do poprawki przy renowacji. wink.gif
ma?ni?cie - có?... element znaku graficznego firmy ^^; nie mam pomys?u czym innym to zast?pi?.

niedziela, 30.08.2009 23:28 Przejdż do tego postu na forum | Maciek D?bowski (Gość)

1) Pami?taj, aby konsekwentnie dobiera? rozmiar czcionki (ró?nice w menu). Trzymaj si? jednego. Poza tym odczuwam przerost "zniszcze?" w menu. Zmniejsza to czytelno??
2) Elementy graficzne s? niedok?adnie wyci?te. To razi.

Nie rozumiem tego "ma?ni?cia" w topie. Ale o gustach si? nie dyskutuje. ;]

--
Pozdrawiam.

piątek, 28.08.2009 17:09 Przejdż do tego postu na forum | Garcinda

prawda, zrobi?am jpg z t?a, acz nie wiem, jakie masz ??cze?
nie wstyd? si? i wymie? te rzeczy. Ch?tnie zaoponuj?. wink.gif

czwartek, 27.08.2009 15:16 Przejdż do tego postu na forum | greg (Gość)

Ja niestety widz? o wiele wi?cej brzydkich rzeczy w tym projekcie...
Na przysz?o?? nie zapisuje takich du?ych grafik w PNG24 poniewa? ?aduje si? to chyba 15 sekund...

Projekt istnieje pod adresem:
http://gzymsy.mareart.pl

Czas wykonania: 1-7 dni

Zakres prac: Programowanie i grafika

Wykorzystane techniki:
CSS, HTML/HXTML, Java Script

Wykorzystane oprogramowanie:
CorelDraw, Inne

Inne projekty w tej kategorii:

 

Zaloguj się

Regulamin serwisu WebToster.pl