Wyszukiwarka

Kategoria projektów: Firma

Zabawki z drewna

Tagi: Sztuka

27 sierpnia 2009 | Garcinda [ Galeria | Profil ]

   

Ocena: 2,50 (4 głosy)

5
4
3
2
1
0
Ocena
Oceń ten projekt

Opis:

W?a?ciciele dzia?aj? w?a?ciwie jako dystrybutor, nie firma, dlatego strona mog?a by? bardziej lu?na.

Komentarze:

 
 
Kod obrazkowy
 
wtorek, 8.09.2009 18:17 Przejdż do tego postu na forum | corba8 (Gość)

Zdarza si?. O to chodzi tutaj, ?eby wyra?a? swoje opinie (nie tylko pozytywne).

poniedziałek, 7.09.2009 10:49 Przejdż do tego postu na forum | Garcinda

nie neguj?, tylko wyja?niam swoje stanowisko, ty masz swoje i nim si? pos?ugujesz, ja te? mog? to robi?. Nie ma jednej dobrej wersji.
Twój charakter te? prosty nie jest, jak patrz? po tym portalu to chyba nigdy nie widzia?am, by co? Ci si? podoba?o, wszystko zawsze jest z?e.

sobota, 5.09.2009 18:43 Przejdż do tego postu na forum | corba8 (Gość)

Powiem krótko, masz bardzo ci??ki charakter, nie potrafisz przyjmowa? ?adnej krytyki, a wszystkie opinie zawsze negujesz, nie jest to ?aden sposób dobre.

Pozostaje mi tylko ?yczy? Ci powodzenia w tym biznesie.

sobota, 5.09.2009 11:35 Przejdż do tego postu na forum | Garcinda

Nie zgodz? si? z tym.Oprawa czegokolwiek jest bardzo wa?na, dowiod?y tego testy artyku?ów codziennego u?ytku. Nie pami?tam jaka firma je zleca?a, ale wykaza?y, ?e klienci sugeruj? si? opakowaniem w oko?o 40-50%, przy czym liczy? si? kolor i grafiki, bo niektóre produkty kojarz? si? z okre?lonymi obrazami. Ale to moje obserwacje, nie narzucam ich nikomu.

piątek, 4.09.2009 12:41 Przejdż do tego postu na forum | corba8

Mo?e dlatego, ?e grafika, animacje itp to tylko dodatek do tre?ci, która zawsze przekazywa?a i b?dzie przekazywa? informacje u?ytkownikom.

czwartek, 3.09.2009 14:13 Przejdż do tego postu na forum | Garcinda

corba8,mo?na. Ale nie widz? w tym dla siebie przysz?o?ci, chyba, ?e w stronach naprawd? prostych. Jako copywriter si? nie sprawdzam, g?ównie redaguj? czyje? teksty. Ale, ale... Gdyby strony mia?y by? tylko tekstem, to po co nam by by?y przegl?darki takie jak dzi?...?

środa, 2.09.2009 18:57 Przejdż do tego postu na forum | corba8

Semantyczno?ci kodu mo?na si? nauczy?.
Dobra strona to nie tylko grafika i poprawny kod - to równie? interesuj?cy i rzeczowy tekst.

środa, 2.09.2009 11:38 Przejdż do tego postu na forum | Garcinda

greg, dobra, strata miejsca, ale tekstu na tej stronie jest tak niewiele, ?e gdybym go bardziej rozbi?a wysz?y by trzy d?ugie linijki, a takie ci??ko si? czyta. Kolory...? Hm, chyba zale?y od monitora, mi daj? po oczach w niektórych miejscach, ale mog? je podkr?ci?. Semantyka kodu mnie przera?a, gdziekolwiek o niej czytam pokazany jest przyk?ad, który wmoim odczuciu jest paskudny. Nie jestem w stanie przerobi? kodu tej strony na semantyczny, bo nawet nie wiem, czy to jest mo?liwe. (a jest?)
Grim, oj nie, drzewko chyba nie...Kategorii jest troch? za ma?o, gdyby dzielili zabawki na jakie? inne grupy, zrobi?abym bardziej "drzewny" uk?ad, co do tego nie ma w?tpliwo?ci. Do lewej i prawej, no mo?e racja. Do ikonek nie mam r?ki, moze przy innym proejkcie si? nimi zajm?.

środa, 2.09.2009 00:34 Przejdż do tego postu na forum | Grim

Grim

CYTAT(Garcinda)
Jak inaczej wyobra?asz sobie list? kategorii?
Windows ... forma drzewka, poza tym lista kategorii wcale nie musi by? wy?rodkowana, mo?e by?:
- do lewej,
- do prawej,
- 50% do lewej i 50% do prawej.

Tak na szybko 3 "inne" rozwi?zania i zamiast zwyk?ego tekstu mo?esz da? tekst + ikonk? ... opcji rozwi?zania listy kategorii jest od cholery i ciut ciut ... przez 5 minut zebra?em z 10 dobrych pomys?ów (niekoniecznie te wymienione tongue.gif ) ... gdyby po?wi?ci? godzin? ... smile.gif


Pozdrawiam cool.gif

wtorek, 1.09.2009 23:46 Przejdż do tego postu na forum | greg (Gość)

Kolory grafiki s? wyblak?e, Musi mie?ci? si? na 1024px a mi chodzi o tekst który zajmuje tylko 30% z szeroko?ci strony - strata miejsca.
O kodzie mo?na przeczyta? tutaj: http://www.internetmaker.pl/artykul/809,1,...xhtml_cz_1.html

wtorek, 1.09.2009 20:58 Przejdż do tego postu na forum | Garcinda

greg, w?ska, bo musi mie?ci? si? na ekranie 1024px. To straszne, ale widzia?am, ze takich u?ywaj?. Hm, co tam jest wyblak?e? Mo?esz mi wyja?ni?, co w kodzie jest ?le?
Grim, oj, z wysoko?ci? to przesada chyba. G?ównie rozszerzaj? si? w dó?, s?dz?, ze niewiele osób zjedzie tak nisko. Jak inaczej wyobra?asz sobie list? kategorii? Ch?tnie co? nowego zrobi?. Lightbox w?a?nie niezbyt mi si? podoba?, ale mo?e do niego zajrz?. O formularzu d?ugo my?la?am, mozliwe, ?e wprowadz?. No dobra, a teraz, gdzie grafika jest niedopracowana? Po kilku dniach siedzenia nad ni? przestaj? dostrzega? szczegó?y.

wtorek, 1.09.2009 10:56 Przejdż do tego postu na forum | Grim

Grim Zd??y?em zobaczy? kilka Twoich projektów i s? cechy charakterystyczne, wykonanych przez Ciebie serwisów:
- wysoko?? strony - zdecydowanie dla grafiki a nie funkcjonalno?ci ... z tym, ?e funkcjonalno?? powinna by? priorytetem, a grafik? zawsze mo?na dostosowa? i zrobi? to w elegancki sposób,
- lista kategorii - zawsze tak samo ... jedna pod drug? i wy?rodkowana,
- galeria - zawsze robiona na milkbox'ie ... polecam "klasycznego" lightbox'a 2 ... wygl?da bardziej profesjonalnie.
- kontakt - wy?rodkowany tekst i standardowo mapka Google .. mo?e w przysz?o?ci jaki? formularz kontaktowy ... polecam, serwis staje si? bardziej przyjazny dla u?ytkownika ... u?atwia kontakt.

Zastanawiam si? ile czasu zajmuje Ci wykonanie grafiki na stron? ... bo ten pomys? by? w moim odczuciu dobry, ale chyba zbyt ma?o czasu "dojrzewa?" sad.gif


Pozdrawiam cool.gif

wtorek, 1.09.2009 10:32 Przejdż do tego postu na forum | greg (Gość)

W?ska i toporna strona, elementy graficzne s? du?e, wyblak?e i toporne. Pomys? jaki? jest ale nowoczesno?ci i ?wie?o?ci brakuje.
To jakby porównywa? stary telewizor Rubin do nowego Sony.
Kod le?y jak w ka?dym projekcie.

piątek, 28.08.2009 17:10 Przejdż do tego postu na forum | Garcinda

hmm... To nie do ko?ca dystrybutor. Produkty trafiaj? na male?kie stoiska przy góralskich chatkach i o ile wiem s? to g?ównie osoby prywatne.

czwartek, 27.08.2009 14:10 Przejdż do tego postu na forum | Jakub Staszak (Gość)

Niestety, wysz?o zbyt lu?no. Pami?taj, ?e to sklepy b?d? odwiedza? stron? dystrybutora a nie dzieci! Taka grafika by?aby dobra gdyby strona by?a np. portalem spo?eczno?ciowym skupiaj?cym dzieci.

Projekt istnieje pod adresem:
http://zabawkizdrewna.com

Czas wykonania: 1-7 dni

Zakres prac: Programowanie i grafika

Wykorzystane techniki:
CSS, HTML/HXTML

Wykorzystane oprogramowanie:
CorelDraw, Inne

Inne projekty w tej kategorii:

 

Zaloguj się

Regulamin serwisu WebToster.pl