Wyszukiwarka

Kategoria projektów: Firma

Restauracja Chata Szczecin

Tagi: Kulinaria

14 czerwca 2010 | interreklama [ Galeria | Profil ]

   

Ocena: 1,50 (2 głosy)

5
4
3
2
1
0
Ocena
Oceń ten projekt

Opis:

Strona wykonana na zlecenie dla restauracji "Chata" ze Szczecina.

Komentarze:

 
 
Kod obrazkowy
 
czwartek, 24.02.2011 03:40 Przejdż do tego postu na forum | ryan (Gość)

Zdziwi?o mnie, ?e to produkcja "firmowa", bo wygl?da na pierwsze próby nastolatka. I to niezbyt udane.

wtorek, 22.02.2011 14:31 Przejdż do tego postu na forum | nawrot (Gość)

Troch? obszerniej:
Bardzo razi mnie t?o górnego menu, stopki i sekcji "Szef kuchni poleca". Rozumiem, ?e mia?o co? imitowa? (p?ótno?), ale sprawia niechlujne wra?enie, a to w zestawieniu z has?em 'restauracja' jest b.niekorzystne.
To samo odnosi si? do t?a ca?ej strony: porysowana, zu?yta politura? A przecie? - je?li mia?o by? rustykalnie - mo?na by?o u?y? tekstury np. ?adnego, jasnego drewna z wyra?nym rysem s?oi i s?ków. IMO by?oby znacznie lepiej.
Obrys. Nie rozumiem zamys?u: cz??? jednolita, cz??? gradientowa, na dodatek góra i prawy górny róg z nienaturalnym konturem... Troch? powia?o chaosem. Poza tym zestawienie kolorystyczne ciemnego bordo z ciemnym br?zem t?a strony do?? nieszcz??liwe.
Falowania. Po pierwsze: troch? ju? nadu?ywane i odchodz?ce do lamusa. Po drugie: ?le wykonane - wida? postrz?pione kraw?dzie.
Fala menu bocznego raczej niczego nie wnosi, za to 'k?óci si?' z faz? fali górnej. Chyba mo?na by?o zrezygnowa?...
Gradienty. Dyskusyjne kolorystycznie i... chyba te? niekoniecznie potrzebne.
Flash. Rodzi si? pytanie, po co? Prosz? pami?ta? o dynamicznie rosn?cej popularno?ci Flashblocka. A ta - bardzo prosta - animacja niczego nie wnosi ani w formie, ani w tre?ci. Je?li ju? musi si? na tej stronie co? porusza? (a w?tpi?), to ten sam efekt mo?na uzyska? prostym JS, koniecznie z alternatyw? dla przegl?darek w trybie 'no JS'.
Logo. ?adne. Niestety, wci?ni?te w obrys bez zachowania wewn?trznego marginesu, co psuje jego wygl?d. Tak na marginesie: mo?e w kolorystyce i formie logo trzeba by?o szuka? inspiracji dla ca?ej strony? Mog?oby by? interesuj?co...
Typografia. Hm... Jest, bo jest. Nie wida? tu, niestety, ?adnej pracy nad tym elementem, wi?c efekt ko?cowy pozostawia du?o do ?yczenia. O ile w ca?ej pracy wida? raczej nadmiar wysi?ków twórczych, to akurat w tym elemencie przyda?oby si? go troch? wi?cej.
I na koniec taka, do?? ogólna, uwaga. W??czy?em stron? z flashblockiem. Z wygl?du strony spodziewa?em si? czego? zupe?nie innego, ni? ujrza?em pó?niej na zdj?ciach. Mo?e - je?li nie w logo - to w wystroju restauracji nale?a?o szuka? wzorców kolorystycznych i formalnych dla strony? Bo teraz jedno z drugim zupe?nie - moim skromnym zdaniem - nie wspó?gra.
Prosz? powy?szego nie traktowa?, jako totalnej - a ju? zw?aszcza - z?o?liwej krytyki. To s? tylko moje subiektywne odczucia, które w ?adnej mierze nie aspiruj? do miana eksperckiej oceny, czy czego? w tym rodzaju. Ale je?li która? z tych uwag oka?e si? by? mo?e pomocna lub inspiruj?ca, to b?dzie mi mi?o, ze mog?em pomóc.
Pozdrawiam.

sobota, 15.01.2011 14:07 Przejdż do tego postu na forum | Domki (Gość)

Strona bardzo fajna, ciekawe ikonki, które nadaj? uroku ca?emu projektowi. Jak wi?kszo?? stron restauracji i domy weselne oferuj? podobny uk?ad szkieletu strony. Jest to z jednej strony standard, ale z drugiej intuicyjne rozwi?zanie, które ulatwia korzystanie. Za to te? plus.
Pozdrawiam

piątek, 8.10.2010 14:25 Przejdż do tego postu na forum | sagramor (Gość)

Mo?e design nieco staro?wiecki i par? b??dów kompozycyjnych jednak surowo?? ocen ja?nie wielmo?nego jury jest cokolwiek zastanawiaj?ca. Widzia?em tu kilka naprawd? dobrych projektów, jednak oceny rzadko wychylaj? si? poza 2. Kompleksy, frustracje, zwyk?a z?o?liwo??... innego wyt?umaczenia nie widz?.

poniedziałek, 19.07.2010 15:33 Przejdż do tego postu na forum | Grzegorz (Gość)

Dodam, ?e tylko IE wy?wietla ?adn? czcionk?. Firefox i Chrome wy?wietla szeryfow?

poniedziałek, 19.07.2010 15:28 Przejdż do tego postu na forum | Grzegorz (Gość)

Mi si? podoba. Ale faktycznie, ta czcionka...niewyra?nie prezentuje si? szeryfowa, mo?e by tak Verdana, lub podobna. I jeszcze w zak?adce Kontakt, ma?y problem:okienko E-mail i NEWSLETTER trac? pozycj? wzgl?dem siebie, ale to szczegó? techniczny.

wtorek, 13.07.2010 11:00 Przejdż do tego postu na forum | md (Gość)

Popieram popieram. Bida. Je?li si? chwali? to zaora? i od nowa! Wypowiedz naprawd? bez z?o?liwo?ci.

piątek, 9.07.2010 12:41 Przejdż do tego postu na forum | Jakub Staszak (Gość)

Ojojoj, s?abo, czcionka byle jaka, grafika taka niekomponuj?ca si?, strona mnie na przyk?ad odpycha od odwiedzenia restauracji. Zbyt ?ó?ta kolorystyka, design fajny... by?by 10 lat temu.
Rozumiem, ?e klient mo?e CHCIE? w?a?nie takiego designu, ale wtedy si? go wykonuje i nie pokazuje tutaj.

czwartek, 8.07.2010 14:39 Przejdż do tego postu na forum | Ardian (Gość)

Wed?ug mnie strona jest dobrze przygotowana. Czytelna, przekazuje niezb?dne informacje. Jest równie? "przytulna" - zach?ca wr?cz do odwiedzenia reklamowanej restauracji. Nie mam poj?cia sk?d tak niska ocena.

czwartek, 1.07.2010 23:08 Przejdż do tego postu na forum | Internauta (Gość)

No gratuluj? tym, którzy ocenili tak, a nie inaczej. To mo?e chocia? wyja?nienie dlaczego ja?nie ksi?ciuniom si? nie podoba?

Projekt istnieje pod adresem:
http://www.restauracja-chat...

Czas wykonania: 7-31 dni

Zakres prac: Programowanie i grafika

Wykorzystane techniki:
CSS, Flash, HTML/HXTML, Java Script

Wykorzystane oprogramowanie:
Adobe Photoshop, SWiSH

Inne projekty w tej kategorii:

 

Zaloguj się

Regulamin serwisu WebToster.pl