Wyszukiwarka

Regulamin
serwisu WebToster.pl

I. Postanowienia gólne

§1. Webtoster.pl jest serwisem internetowym adresowanym do grafików oraz wszystkich projektantów i twórców stron internetowych, kampanii marketingowych, a także reklam.

§2. Serwis Webtoster.pl udostępniony jest przez firmę AVT Korporacja sp. z o.o. (zwaną dalej AVT) z siedzibą w Warszawie przy ul. Leszczynowej 11.

§3. W niniejszym regulaminie pod terminem "Użytkownik" rozumiana jest osoba zarejestrowana w serwisie, korzystającą z jego zasobów, umieszczającą w nim swoją twórczość cyfrową.

§4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień.

II. Rejestracja

§5. Aby mieć możliwość korzystania z serwisu Webtoster.pl w sposób aktywny (a więc w szczególności mieć możliwość wypowiadania się oraz umieszczania prac) Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny, w którym podaje dane osobowe.

§6. Wysłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§7. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez AVT jego danych osobowych dla wypełnienia usprawiedliwionych celów związanych z udostępnianiem serwisu oraz w celach marketingowych. Zgoda powyższa obejmuje również zgodę na przesyłanie, na podany przez Użytkownika przy rejestracji e-mail materiałów marketingowych i reklamowych dotyczących serwisu Webtoster.pl oraz produktów i usług innych firm - klientów AVT.

III. Zmiana i usunięcie danych rejestracyjnych

§8. W każdym czasie Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

§9. Usunięcie przez AVT danych rejestracyjnych na wniosek Użytkownika jest równoznaczne z usunięciem z serwisu wszystkich dodanych przez tego Użytkownika prac wraz z komentarzami do nich.

IV. Autorskie prawa majątkowe

§10. Każda praca zamieszczona w serwisie Webtoster.pl powinna być pracą oryginalną, a Użytkownik powinien dysponować w stosunku do niej pełnymi prawami autorskimi.

§11. AVT nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia ich praw autorskich do zamieszczanych w serwisie Webtoster.pl prac. Wszelkie wynikające z tego tytułu roszczenia obciążają zarejestrowanych Użytkowników zamieszczających prace, do których nie posiadają pełnych praw autorskich.

V. Publikacja prac

§12. Każdy z Użytkowników zarejestrowanych w serwisie Webtoster.pl może zamieścić na stronie serwisu dowolną liczbę prac.

§13. Każdą pracę, opublikowaną na stronie serwisu WebToster.pl, można opatrzyć jedną kategorią tematyczną oraz trzema tagami (słowami kluczowymi). Każdy Użytkownik może dodawać własne tagi, na których opublikowanie każdorazowo wyraża zgodę moderator serwisu Webtoster.pl.

§14. Kategorie tematyczne dostępne w serwisie WebToster.pl to: Portfolio, Blog, Sklep, Firma, Portal, Hobby, Galeria foto, Film i video, Konkurs, Kampania marketingowa, Społeczność, Strona prywatna.

§15. Przy publikowaniu prac zakazane jest umieszczanie reklam oraz informacji handlowych. Dotyczy to zarówno opisów, jak i komentarzy pod zdjęciami.

VI. Moderacja serwisu i usuwanie prac

§16. Serwis Webtoster.pl jest moderowany. Upoważnieni Moderatorzy są uprawnieni do następujących czynności:

 • 1) do usunięcia zamieszczonej pracy jeśli:
 1. a) poweźmie informacje, że Użytkownikowi nie przysługują prawa autorskie w zakresie określonym Regulaminem lub są obciążone prawami osób trzecich;
 2. b) treść Fotografii narusza obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy oraz zasady współżycia społecznego;
 3. c) ich zamieszczanie w Serwisie narusza prawa osób trzecich;
 4. d) przedstawiają treści obsceniczne, pornograficzne i inne zakazane przez prawo;
 5. e) powstały z naruszeniem prawa;
 6. f) nie prezentują minimalnego poziomu przyjętego w Serwisie;
 7. g) nie spełniają minimalnych wymiarów;
 • 2) do przeniesienia opublikowanej pracy do właściwej kategorii lub tagu (słowa kluczowego) w przypadku, gdy nie odpowiada ona określonej tematyce;
 • 3) do usunięcia komentarzy niezgodnych z regulaminem serwisu, w szczególności wulgarnych, naruszających dobre obyczaje lub obrażających uczucia innych ludzi.

§17. Redakcja zastrzega sobie prawo do nie publikowania i usuwania prac naruszających podane w Regulaminie kryteria bez podawania i wyjaśniania przyczyny usunięcia. Administrator strony ma decydujące zdanie i nie ma odwołania od jego decyzji. Decyzja Administratora nie może być przedmiotem dyskusji. Wszelkie wątpliwości w zakresie nie publikowania i usuwania prac należy zgłaszać mailem do redakcji na adres: webtoster@webtoster.pl.

VII. Postanowienia końcowe

§18. AVT Korporacja sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:

 • - skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z serwisu WebToster.pl przez jego Użytkowników;
 • - treść opisów charakteryzujących umieszczane przez Użytkownika prace;
 • - treści zamieszczone w serwisie przez Użytkowników (komentarze, wiadomości prywatne i inne);
 • - szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła dostępowego do serwisu przez osoby trzecie;
 • - wykorzystanie zamieszczonych w serwisie materiałów przez osoby trzecie.

§19. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej pod adresem http://www.webtoster.pl/regulamin. AVT zastrzega sobie prawo zamiany niniejszego Regulaminu po opublikowaniu go pod powyższym adresem.

§20. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z serwisem WebToster.pl prosimy kierować na adres:
AVT Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa.

Zaloguj się

Regulamin serwisu WebToster.pl