Wyszukiwarka

Profil użytkownika: e-asystent

Ostatnio dodany projekt

dziemiany.net

dziemiany.net

O mnie

E-ASYSTENT to pomys?, inteligencja i styl wyró?niaj?cy si? z wielobarwnego, kiczowatego t?umu. Wzorujemy si? na markach wielowiecznych, naszymi mistrzami s? twórcy najbardziej rozpoznawalnych marek na ?wiecie. Do takiej jako?ci d??ymy i do wyboru takiego stylu zach?camy naszych Klientów. Pracujemy dla ró?nych firm, od najmniejszych dzia?alno?ci gospodarczych po korporacje, i zawsze potrafimy znale?? wspóln? drog?, by wizerunek tych firm tworzy?, kszta?towa? i odpowiednio o niego zadba?. Nigdy nie spó?niamy si? na spotkania, zawsze dotrzymujemy wyznaczonych terminów (nawet gdy s? ekstremalnie krótkie), w ka?dym kontakcie z Pa?stwem s?owo "kultura" znaczy dla nas bardzo wiele - pod tym wzgl?dem jeste?my bardzo staromodni. Natomiast nowoczesno?? to dla nas rozwi?zania programistyczne, graficzne, sta?e ?ledzenie i pod??anie za nowymi trendami w CI.

 

Dane osobowe:

Praca:

Statystyka:

Najwyżej oceniana praca:
(ocena: 0,00)

Średnia ocena: 0,00
Komentarzy: 1
Projektów: 1

 

Ten użytkownik nie ma projektów

Zaloguj się

Regulamin serwisu WebToster.pl